توضیحات کامل :

پاورپوینت مکتب متعارف کينزی در اقتصاد در 82 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

ايده هاي برجسته در مکتب متعارف کينزي

مدل IS-LM

بازار کالا و منحني IS

بازار پول و منحني LM

مدل IS-LM و نقش سياستهاي پولي و مالي

تعادل اشتغال ناقص در مدل کينزي

اثر پيگو

تلفيق نئوكلاسيكي Neo-classical synthesis

تفسير مجددي از كينز: مدل‌هاي عدم تعادلي

بحث كلاور و ليان هافوود

مباني خرد اقتصاد كلان راجع به عدم تسويه بازارها

پول گرايي متعارف

نظريه مقداري بعنوان نظريه تقاضاي پول

نظريه مقداري و تغييرات در درآمد پولي : شواهد تجربي

تحليل منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات

رابطه بين مازاد تقاضاي کار و بيکاري

منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات

منحنی فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات

دستاوردهاي سياستي منحني فيليپس با لحاظ نمودن انتظارات

فرضيه شتاب‌گرا

هزينه‌هاي كاهش تورم برحسب توليد و بيكاري

نرخ طبيعي بيكاري و سياست‌هاي بخش عرضه 

رويكرد پولي به نظريه تراز پرداخت‌ها و تعيين نرخ ارز

رويكرد پولي به تراز پرداخت‌ها با نرخ ارز ثابت

دستاوردهاي سياستي رويكرد پولي تحت نرخ‌هاي ارز ثابت

تعديل خودكار و قدرت سياستهاي تغيير دهنده تقاضا

تورم بعنوان يك پديده پولي بين‌المللي

رويكرد پولي به تعيين نرخ ارز

 

قسمتی از متن

تعديل خودكار و قدرت سياستهاي تغيير دهنده تقاضا: رويكرد پولي پيش‌بيني مي‌كند كه يك مكانيسم تعديل خودكار (بدون سياست مصلحتي دولت) براي تصحيح عدم تعادلهاي موازنه پرداختها وجود دارد. در مورد يك كشور كوچك كه سيستم نرخ ارز ثابت را در مقابل بقيه دنيا دنبال مي‌كند، عرضه پول اين كشور تبديل به يك متغير درونزا مي‌شود. با ثابت بودن ساير شرايط، كسري موازنه پرداخت‌ها منجر به كاهش ذخاير ارزي كشور و كاهش عرضه پول داخلي مي‌شود و برعكس. بعبارت ديگر، جاييكه مسئولين مجبورند ارز خارجي را با پول داخلي در قيمت ثابت بخرند يا بفروشند، تغييرات در عرضه پول نه فقط مي‌تواند ناشي از منابع داخلي (يعني اعتبار داخلي) بلكه هم چنين ناشي از سياست مداخله در موازنه پرداخت‌ها جهت حفظ نرخ ثابت ارز مي‌باشد.

 

توجه: پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.